logo
logo bip
Nazwa, dane teleadresowe
Mosina, dnia 8 maja 2012r.
PP.6733.10.2012.AK
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn zm.), że decyzją z dnia 7 maja 2012r. Nr PP.6733.10.2012.AK, ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej wraz ze złączami kablowymi, na działkach o nr ewid. 30/20, 30/19, 27, 172/20, 172/87, 172/79, 172/72, 172/25, 172/28 w Sowinkach. Inwestycja ma na celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla działek budowlanych w Sowinkach. Decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. Odział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju nr 120 znajduje się dokumentacja dotycząca powyższej sprawy, z którą można się zaznajamiać w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Gminy Mosina
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michalina Szeliga (09/05/2012 11:23:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michalina Szeliga (09/05/2012 11:23:48)